Logo graficzne - powrót do strony głównej

Program monitoringu

Liczba odwiedzin

Odsłon artykułów:
191575

O programie

Foka szara

Foka szara

Foka szara Halichoerus grypus (ang. Grey seal) 1364

Gatunek ten zasiedla Morze Bałtyckie oraz brzegi mórz północnej części Oceanu Atlantyckiego. Badania genetyczne wykazały, że w Morzu Bałtyckim żyje odrębna populacja tych zwierząt. W Bałtyku najliczniejsze kolonie fok szarych można spotkać w północnej części akwenu. Również w Polsce od jakiegoś czasu obserwuje się występowanie niewielkiej, licząc…

Więcej >

Skaliste i kamieniste dno morskie, rafy (1170)

Skaliste i kamieniste dno morskie, rafy (1170)

W ramach monitoringu siedliska Skaliste i kamieniste dno morskie, rafy (1170) badane są dwa komponenty środowiska biotycznego: makroglony oraz fauna poroślowa i fitofilna (Kruk-Dowgiałło i in. 2010).

Badaniami objęte są trzy stanowiska polskich obszarach morskich: głazowisko na Ławicy Słupskiej, głazowisko w rejonie miejscowości Rowy oraz próg podwodny u podnóża Klifu orłowskiego (rysunek).

Lokal…

Więcej >

Duża płytka zatoka (1160)

Duża płytka zatoka (1160)

W ramach monitoringu siedliska Duża płytka zatoka (1160) badane są trzy komponenty środowiska biotycznego: makrozoobentos, makrofity oraz ichtiofauna. W zakresie badań makrozoobentosu określa się skład taksonomiczny, liczebność i biomasę, zgodnie z przewodnikiem metodycznym (Kruk-Dowgiałło i in. 2010). Badania makrofitów obejmują: skład taksonomiczny i biomasę (Kruk-Dowgiałło i in. 2010). Badania…

Więcej >

Zalewy i jeziora przymorskie, laguny (1150)

 Zalewy i jeziora przymorskie, laguny (1150)

W ramach monitoringu siedliska Zalewy i jeziora przymorskie, laguny (1150) badane są wszystkie parametry, zgodnie z przewodnikiem metodycznym (Zalewska-Gałosz 2010).

Badaniami objęte jest osiem stanowisk siedliska Zalewy i jeziora przymorskie, laguny (1150): Zalew Szczeciński, Zalew Kamieński, jezioro Resko Przymorskie, jezioro Jamno, jezioro Bukowo, jezioro Gardno, jezioro Łebsko i Zalew Wiślany…

Więcej >

Ujścia rzek (1130)

Ujścia rzek (1130)

W ramach monitoringu siedliska Ujścia rzek, estuaria (1130) badane są: przekrój poprzeczny koryta rzeki w granicach siedliska zgodnie z przewodnikiem do ćwiczeń z hydrologii ogólnej (Bajkiewicz-Grabowska (2012), stan jakości wód, w tym: odczyn pH (metodą potencjometryczną), przezroczystość (zgodnie z normą PN-EN ISO 7072:2003), tlen rozpuszczony (metoda miareczkową, zgodnie z normą PN-EN 25813:199…

Więcej >

Piaszczyste ławice podmorskie (1110)

Piaszczyste ławice podmorskie (1110)

W ramach monitoringu siedliska Piaszczyste ławice podmorskie (1110) badane są dwa komponenty środowiska: makrozoobentos i chemia osadów dennych. W zakresie badań makrozoobentosu określa się skład taksonomiczny, liczebność i biomasę, zgodnie z przewodnikiem metodycznym (Kruk-Dowgiałło i in. 2010). W zakresie badań chemicznych osadów dennych analizuje się całkowity węgiel organiczny, fosfor całkowit…

Więcej >

Różanka

Różanka

Badania różanki (5339) wykonywane są w zakresie: liczebności i struktury wiekowej. Określana jest również liczebność małży, ponadto oceniana jest roślinność wodna oraz zagrożenia dla badanego gatunku. Do połowów wykorzystywane są pułapki narybkowe.

Badania różanki wykonywane są na czterech stanowiskach: Jezioro Bukowo, Jezioro Łebsko, ujście Wisły Przekop i Zalew Wiślany/Zatoka Elbląska (rysunek).…

Więcej >

Ciosa

Ciosa

Badania ciosy (2522) wykonywane są w zakresie: liczebności i struktury wiekowej. Do połowów wykorzystywane są dedykowane na ciosę, wielopanelowe sieci skrzelowe (30, 42, 15, 35, 10, 20, 50, 25). Określane są również drożność ekologiczna oraz zagrożenia dla badanego gatunku.

Badania kozy prowadzone są na jednym stanowisku: rzeka Elbląg i Zatoka Elbląska (rysunek).

Lokalizacja stanowiska do monitor…

Więcej >

Koza

Koza

Badania kozy (1149) wykonywane są w zakresie: liczebności i struktury wiekowej. Ponadto określany jest rodzaj osadu w strefie brzegowej oraz oceniane są zagrożenia dla badanego gatunku. Do połowów stosowane są pułapki narybkowe.

Badania kozy prowadzone są na czterech stanowiskach: Zalew Szczeciński, Jezioro Bukowo, Jezioro Łebsko i Zalew Wiślny (rysunek).

Lokalizacja stanowiska do monitorowania k…

Więcej >

Piskorz

Piskorz

Badania piskorz (1145) wykonywane są w zakresie: liczebności i struktury wiekowej. Ponadto określane są: rodzaj osadu w strefie brzegowej, roślinność wodna oraz zagrożenia dla badanego gatunku. Do połowów wykorzystywane są pułapki narybkowe.

Badania piskorza realizowane są na pięciu stanowiskach: Jezioro Bukowo, Jezioro Gardno, Jezioro Łebsko, Ujście Redy i Ujście Wisły (rysunek).

Lokalizacja sta…

Więcej >