Logo graficzne - powrót do strony głównej

Program monitoringu

Liczba odwiedzin

Odsłon artykułów:
289365

Ichtiofauna - metodyki badań

Różanka

Badania różanki (5339) wykonywane są w zakresie: liczebności i struktury wiekowej. Określana jest również liczebność małży, ponadto oceniana jest roślinność wodna oraz zagrożenia dla badanego gatunku. Do połowów wykorzystywane są pułapki narybkowe.

Badania różanki wykonywane są na czterech stanowiskach: Jezioro Bukowo, Jezioro Łebsko, ujście Wisły Przekop i Zalew Wiślany/Zatoka Elbląska (rysunek).

Mapa stanowiska ryby różanki znajdujących się w południowej części morza Bałtyckiego. Stanowiska znajdują się w dwóch miejscach na wybrzeżu Polski.
Lokalizacja stanowiska do monitorowania różanki

 

Metodyka padań różanki dostępna jest po naciśnięciu na poniższy link

Metodyka badań - Różanka pdf 1,07MB

Ciosa

Badania ciosy (2522) wykonywane są w zakresie: liczebności i struktury wiekowej. Do połowów wykorzystywane są dedykowane na ciosę, wielopanelowe sieci skrzelowe (30, 42, 15, 35, 10, 20, 50, 25). Określane są również drożność ekologiczna oraz zagrożenia dla badanego gatunku.

Badania kozy prowadzone są na jednym stanowisku: rzeka Elbląg i Zatoka Elbląska (rysunek).

Mapa stanowiska ciosy na południowej części morza Bałtyckiego. Lokalizację stanowisk zaznaczono na wybrzeżu Polski w czterech miejscach za pomocą poligonu z szrafurą.
Lokalizacja stanowiska do monitorowania ciosy

 

Metodyka padań ciosy dostępna jest po naciśnięciu na poniższy link

Metodyka badań - Ciosa pdf 1,2MB

Koza

Badania kozy (1149) wykonywane są w zakresie: liczebności i struktury wiekowej. Ponadto określany jest rodzaj osadu w strefie brzegowej oraz oceniane są zagrożenia dla badanego gatunku. Do połowów stosowane są pułapki narybkowe.

Badania kozy prowadzone są na czterech stanowiskach: Zalew Szczeciński, Jezioro Bukowo, Jezioro Łebsko i Zalew Wiślny (rysunek).

Mapa stanowiska kozy na południowej części morza Bałtyckiego. Lokalizację stanowisk zaznaczono na wybrzeżu Polski w czterech miejscach za pomocą poligonu z szrafurą.
Lokalizacja stanowiska do monitorowania kozy

 

Metodyka padań kozy dostępna jest po naciśnięciu na poniższy link

Metodyka badań - Koza pdf 1,1MB

Piskorz

Badania piskorz (1145) wykonywane są w zakresie: liczebności i struktury wiekowej. Ponadto określane są: rodzaj osadu w strefie brzegowej, roślinność wodna oraz zagrożenia dla badanego gatunku. Do połowów wykorzystywane są pułapki narybkowe.

Badania piskorza realizowane są na pięciu stanowiskach: Jezioro Bukowo, Jezioro Gardno, Jezioro Łebsko, Ujście Redy i Ujście Wisły (rysunek).

Mapa stanowiska piskorza na południowej części morza Bałtyckiego. Lokalizację stanowisk zaznaczono na wybrzeżu Polski w pięciu miejscach za pomocą poligonu z szrafurą.
Lokalizacja stanowiska do monitorowania piskorza

 

Metodyka padań piskorza dostępna jest po naciśnięciu na poniższy link

Metodyka badań - Piskorz pdf 1,2MB

Boleń

Badania bolenia (1130) wykonywane są w zakresie: liczebności, struktury wiekowej i udziału w zespole ryb. Ponadto określane są: drożność ekologiczna rzeki oraz zagrożenia dla badanego gatunku. Do połowów wykorzystywany jest zestaw dedykowanych sieci skrzelowych na bolenia (50-60-70-80) oraz sieć badawcza (zgodna z normą EN 14757).

Badania bolenia wykonywane są na sześciu stanowiskach: Zalew Szczeciński, Jezioro Resko Przymorskie, Jezioro Bukowo, Jezioro Gardno, Jezioro Łebsko i Wisła Śmiała (rysunek).

Mapa stanowiska bolenia na południowej części morza Bałtyckiego. Lokalizację stanowisk zaznaczono na wybrzeżu Polski w pięciu miejscach za pomocą poligonu z szrafurą.
Lokalizacja stanowiska do monitorowania bolenia

Parposz

Badania parposza (1103) wykonywane są w zakresie: liczebności i struktury wiekowej. Ponadto, oceniane są: drożność ekologiczna oraz zagrożenia dla badanego gatunku Do połowów wykorzystywany jest zestaw sieci skrzelowych dedykowany dla parposza (38-45-50-70), spławiany z nurtem rzeki oraz włoczek ręczny.

Badani parposza wykonywane są na jednym stanowisku tj.: w dolnym biegu rzeki Wisły i na przedpolu ujścia Wisły Przekop (rysunek).

Mapa stanowiska parposza na południowej części morza Bałtyckiego. Lokalizację stanowisk zaznaczono linią na ujściowym odcinku rzeki Wisły do Bałtyku.
Lokalizacja stanowiska do monitorowania parposza

 

Metodyka padań parposza dostępna jest po naciśnięciu na poniższy link

Metodyka badań - Parposz pdf 1,09MB

Minóg rzeczny

Badania minoga rzecznego (1099) wykonywane są w zakresie: liczebności osobników migrujących na tarło, liczebności i struktury wiekowej larw. Ponadto oceniane są tarliska minogów i mikrosiedliska oraz zagrożenia dla badanego gatunku. Do badań wykorzystywane są więcierze (badania migracji) oraz zestaw do elektropołowów (badania populacji).

Badania minoga rzecznego wykonywane są na dziesięciu stanowiskach badawczych, rzekach: Ina/Krąpiel, Wołczenica, Rega, Wieprza/Grabowa, Łeba, Chełst, Reda, Wierzyca, Bauda i Pasłęka (rysunek).

Mapa stanowiska minoga rzecznego na południowej części morza Bałtyckiego. Lokalizację stanowisk zaznaczono na wybrzeżu Polski za pomocą linii biegnących po rzekach mających ujście do Bałtyku.
Lokalizacja stanowisk do monitorowania minoga rzecznego

 

Metodyka padań minoga rzecznego dostępna jest po naciśnięciu na poniższy link

Metodyka badań - Minóg rzeczny pdf 1,09MB

Minóg morski

Badania minoga morskiego (1095) wykonywane są w zakresie: liczebności osobników migrujących na tarło, liczebności i struktury wiekowej larw. Ponadto oceniane są tarliska minogów i mikrosiedliska oraz zagrożenia dla badanego gatunku. Do badań wykorzystywane są więcierze (badania migracji) oraz zestaw do elektropołowów (badania populacji).

Badania minoga morskiego wykonywane są na dziesięciu stanowiskach badawczych, rzekach: Ina/Krąpiel, Wołczenica, Rega, Wieprza/Grabowa, Łeba, Chełst, Reda, Wierzyca, Bauda i Pasłęka (rysunek).

Mapa stanowiska minoga morskiego na południowej części morza Bałtyckiego. Lokalizację stanowisk zaznaczono na wybrzeżu Polski za pomocą linii biegnących po rzekach mających ujście do Bałtyku.
Lokalizacja stanowisk do monitorowania minoga morskiego