Logo graficzne - powrót do strony głównej

Program monitoringu

Liczba odwiedzin

Odsłon artykułów:
297978

Ujścia rzek (1130)

W ramach monitoringu siedliska Ujścia rzek, estuaria (1130) badane są: przekrój poprzeczny koryta rzeki w granicach siedliska zgodnie z przewodnikiem do ćwiczeń z hydrologii ogólnej (Bajkiewicz-Grabowska (2012), stan jakości wód, w tym: odczyn pH (metodą potencjometryczną), przezroczystość (zgodnie z normą PN-EN ISO 7072:2003), tlen rozpuszczony (metoda miareczkową, zgodnie z normą PN-EN 25813:1997), azot nieorganiczny (metoda obliczeniową w oparciu o oznaczenie: azotu amonowego (metoda spektrofotometryczna, wg procedury badawczej PB-06, Wyd. 2; z dn. 10.05.2007 r., metoda analogiczna do PN-ISO 7150-1: 2002 lub chromatografii jonowej wg normy PN-EN ISO 14911:2002), azotynowego (metoda spektrofotometryczna, wg procedury badawczej PB-05, Wyd. 2; z dn. 10.05.2007 r., metoda analogiczna do PN-EN 26777 lub chromatografii jonowej wg. normy PN-EN ISO 10304-1: 2009) i azotanowego (metoda spektrofotometryczna, wg procedury badawczej PB-04, Wyd. 2; z dn. 10.05.2007 r. lub chromatografii jonowej wg. normy PN-EN ISO 10304-1: 2009) oraz fosforany (metodą spektrofotometryczna, wg procedury badawczej PB-07 wydanie 2 z dnia 10.05.2007 r. lub chromatografii jonowej wg. normy PN-EN ISO 10304-1: 2009). Ponadto, rozpoznany będzie stan ujść badanych rzek pod katem charakteru i modyfikacja brzegów oraz zabudowy technicznej.

Badaniami objęte jest jedenaście stanowisk siedliska Ujścia rzek, estuaria (1130): Dziwna, Rega, Czerwona, Kanał Szczuczy, Piaśnica, Reda z Zagórską Strugą, Wisła Śmiała, Wisła Przekop, Szkarpawa, Nogat i Elbląg (rysunek)

Mapa przedstawiająca lokalizację siedliska 1130 obejmująca południową część morza Bałtyckiego. Na terytorium Polski zaznaczono ujścia rzek siedliska 1130.
Lokalizacja badanych stanowisk siedliska Ujścia rzek, estuaria (1130)

 

Metodyka padań ujścia rzek (1130) dostępna jest po naciśnięciu na poniższy link

Metodyka badań - Ujścia rzek pdf 1,56MB