Logo graficzne - powrót do strony głównej

Program monitoringu

Liczba odwiedzin

Odsłon artykułów:
306768

Skaliste i kamieniste dno morskie, rafy (1170)

W ramach monitoringu siedliska Skaliste i kamieniste dno morskie, rafy (1170) badane są dwa komponenty środowiska biotycznego: makroglony oraz fauna poroślowa i fitofilna (Kruk-Dowgiałło i in. 2010).

Badaniami objęte są trzy stanowiska polskich obszarach morskich: głazowisko na Ławicy Słupskiej, głazowisko w rejonie miejscowości Rowy oraz próg podwodny u podnóża Klifu orłowskiego (rysunek).

Mapa z lokalizacją siedliska 1170 obejmująca południową część morza Bałtyckiego. W centralnej części mapy prostokątem zaznaczono lokalizację Ławicy Słupskiej.
Lokalizacja badanych stanowisk siedliska Skaliste i kamieniste dno morskie, rafy (1170)

 

Metodyka padań siedliska Skaliste i kamieniste dno morskie, rafy (1170) dostępna jest po naciśnięciu na poniższy link

Metodyka badań - siedliska Skaliste i kamieniste dno morskie, rafy (1170) pdf 1,23MB