Logo graficzne - powrót do strony głównej

Program monitoringu

Liczba odwiedzin

Odsłon artykułów:
204565

O programie

Boleń

Boleń

Badania bolenia (1130) wykonywane są w zakresie: liczebności, struktury wiekowej i udziału w zespole ryb. Ponadto określane są: drożność ekologiczna rzeki oraz zagrożenia dla badanego gatunku. Do połowów wykorzystywany jest zestaw dedykowanych sieci skrzelowych na bolenia (50-60-70-80) oraz sieć badawcza (zgodna z normą EN 14757).

Badania bolenia wykonywane są na sześciu stanowiskach: Zalew Szczec…

Więcej >

Parposz

Parposz

Badania parposza (1103) wykonywane są w zakresie: liczebności i struktury wiekowej. Ponadto, oceniane są: drożność ekologiczna oraz zagrożenia dla badanego gatunku Do połowów wykorzystywany jest zestaw sieci skrzelowych dedykowany dla parposza (38-45-50-70), spławiany z nurtem rzeki oraz włoczek ręczny.

Badani parposza wykonywane są na jednym stanowisku tj.: w dolnym biegu rzeki Wisły i na przedpo…

Więcej >

Minóg rzeczny

Minóg rzeczny

Badania minoga rzecznego (1099) wykonywane są w zakresie: liczebności osobników migrujących na tarło, liczebności i struktury wiekowej larw. Ponadto oceniane są tarliska minogów i mikrosiedliska oraz zagrożenia dla badanego gatunku. Do badań wykorzystywane są więcierze (badania migracji) oraz zestaw do elektropołowów (badania populacji).

Badania minoga rzecznego wykonywane są na dziesięciu stanowi…

Więcej >

Minóg morski

Minóg morski

Badania minoga morskiego (1095) wykonywane są w zakresie: liczebności osobników migrujących na tarło, liczebności i struktury wiekowej larw. Ponadto oceniane są tarliska minogów i mikrosiedliska oraz zagrożenia dla badanego gatunku. Do badań wykorzystywane są więcierze (badania migracji) oraz zestaw do elektropołowów (badania populacji).

Badania minoga morskiego wykonywane są na dziesięciu stanowi…

Więcej >

Foka obrączkowana

Foka obrączkowana

Badania monitoringowe foki obrączkowanej (1938) prowadzone będą za pomocą obserwacji lotniczych (Teilmann i in. 2010) wzdłuż całego polskiego wybrzeża oraz wzdłuż Ryfu Mew na Zatoce Puckiej (rysunek), a ponadto w wybranych okresach wykonana będzie seria zdjęć lotniczych. Zdjęcia lotnicze posłużą do weryfikacji miejsc występowania fok (haul out) oraz weryfikacji taksonomicznej poszczególnych osobni…

Więcej >

Foka pospolita

Foka pospolita

Badania monitoringowe foki pospolitej (1165) prowadzone będą za pomocą obserwacji lotniczych (Teilmann i in. 2010) wzdłuż całego polskiego wybrzeża oraz wzdłuż Ryfu Mew na Zatoce Puckiej (rysunek), a ponadto w wybranych okresach wykonana będzie seria zdjęć lotniczych. Zdjęcia lotnicze posłużą do weryfikacji miejsc występowania fok (haul out) oraz weryfikacji taksonomicznej poszczególnych osobników…

Więcej >

Foka szara

Foka szara

Badania monitoringowe foki szarej (1364) prowadzone będą za pomocą obserwacji lotniczych (Teilmann i in. 2010) wzdłuż całego polskiego wybrzeża oraz wzdłuż Ryfu Mew na Zatoce Puckiej (rysunek), a ponadto w wybranych okresach wykonana będzie seria zdjęć lotniczych. Zdjęcia lotnicze posłużą do weryfikacji miejsc występowania fok (haul out) oraz weryfikacji taksonomicznej poszczególnych osobników.

Więcej >

Morświn

Morświn

Monitoring morświna (1351) realizowany jest poprzez: (1) statyczny, pasywny monitoring akustyczny, przy pomocy urządzeń CPOD oraz (2) obserwacje lotnicze wykonywane wzdłuż wyznaczonych transektów, mające na celu stwierdzenie obecności młodych osobników w okresie rozrodu. Łącznie wystawionych jest dziesięć CPOD w dwóch lokalizacjach, na stanowisku Zatoka Pomorska i Ławica Stilo (rysunek).

 Lokaliza…

Więcej >