Logo graficzne - powrót do strony głównej

Program monitoringu

Liczba odwiedzin

Odsłon artykułów:
297980

O programie

Ciosa

Ciosa

Badania ciosy (2522) wykonywane są w zakresie: liczebności i struktury wiekowej. Do połowów wykorzystywane są dedykowane na ciosę, wielopanelowe sieci skrzelowe (30, 42, 15, 35, 10, 20, 50, 25). Określane są również drożność ekologiczna oraz zagrożenia dla badanego gatunku.

Badania kozy prowadzone są na jednym stanowisku: rzeka Elbląg i Zatoka Elbląska (rysunek).

Lokalizacja stanowiska do monitor…

Więcej >

Koza

Koza

Badania kozy (1149) wykonywane są w zakresie: liczebności i struktury wiekowej. Ponadto określany jest rodzaj osadu w strefie brzegowej oraz oceniane są zagrożenia dla badanego gatunku. Do połowów stosowane są pułapki narybkowe.

Badania kozy prowadzone są na czterech stanowiskach: Zalew Szczeciński, Jezioro Bukowo, Jezioro Łebsko i Zalew Wiślny (rysunek).

Lokalizacja stanowiska do monitorowania k…

Więcej >

Piskorz

Piskorz

Badania piskorz (1145) wykonywane są w zakresie: liczebności i struktury wiekowej. Ponadto określane są: rodzaj osadu w strefie brzegowej, roślinność wodna oraz zagrożenia dla badanego gatunku. Do połowów wykorzystywane są pułapki narybkowe.

Badania piskorza realizowane są na pięciu stanowiskach: Jezioro Bukowo, Jezioro Gardno, Jezioro Łebsko, Ujście Redy i Ujście Wisły (rysunek).

Lokalizacja sta…

Więcej >

Boleń

Boleń

Badania bolenia (1130) wykonywane są w zakresie: liczebności, struktury wiekowej i udziału w zespole ryb. Ponadto określane są: drożność ekologiczna rzeki oraz zagrożenia dla badanego gatunku. Do połowów wykorzystywany jest zestaw dedykowanych sieci skrzelowych na bolenia (50-60-70-80) oraz sieć badawcza (zgodna z normą EN 14757).

Badania bolenia wykonywane są na sześciu stanowiskach: Zalew Szczec…

Więcej >

Parposz

Parposz

Badania parposza (1103) wykonywane są w zakresie: liczebności i struktury wiekowej. Ponadto, oceniane są: drożność ekologiczna oraz zagrożenia dla badanego gatunku Do połowów wykorzystywany jest zestaw sieci skrzelowych dedykowany dla parposza (38-45-50-70), spławiany z nurtem rzeki oraz włoczek ręczny.

Badani parposza wykonywane są na jednym stanowisku tj.: w dolnym biegu rzeki Wisły i na przedpo…

Więcej >

Minóg rzeczny

Minóg rzeczny

Badania minoga rzecznego (1099) wykonywane są w zakresie: liczebności osobników migrujących na tarło, liczebności i struktury wiekowej larw. Ponadto oceniane są tarliska minogów i mikrosiedliska oraz zagrożenia dla badanego gatunku. Do badań wykorzystywane są więcierze (badania migracji) oraz zestaw do elektropołowów (badania populacji).

Badania minoga rzecznego wykonywane są na dziesięciu stanowi…

Więcej >

Minóg morski

Minóg morski

Badania minoga morskiego (1095) wykonywane są w zakresie: liczebności osobników migrujących na tarło, liczebności i struktury wiekowej larw. Ponadto oceniane są tarliska minogów i mikrosiedliska oraz zagrożenia dla badanego gatunku. Do badań wykorzystywane są więcierze (badania migracji) oraz zestaw do elektropołowów (badania populacji).

Badania minoga morskiego wykonywane są na dziesięciu stanowi…

Więcej >

Foka obrączkowana

Foka obrączkowana

Badania monitoringowe foki obrączkowanej (1938) prowadzone będą za pomocą obserwacji lotniczych (Teilmann i in. 2010) wzdłuż całego polskiego wybrzeża oraz wzdłuż Ryfu Mew na Zatoce Puckiej (rysunek), a ponadto w wybranych okresach wykonana będzie seria zdjęć lotniczych. Zdjęcia lotnicze posłużą do weryfikacji miejsc występowania fok (haul out) oraz weryfikacji taksonomicznej poszczególnych osobni…

Więcej >

Foka pospolita

Foka pospolita

Badania monitoringowe foki pospolitej (1165) prowadzone będą za pomocą obserwacji lotniczych (Teilmann i in. 2010) wzdłuż całego polskiego wybrzeża oraz wzdłuż Ryfu Mew na Zatoce Puckiej (rysunek), a ponadto w wybranych okresach wykonana będzie seria zdjęć lotniczych. Zdjęcia lotnicze posłużą do weryfikacji miejsc występowania fok (haul out) oraz weryfikacji taksonomicznej poszczególnych osobników…

Więcej >

Foka szara

Foka szara

Badania monitoringowe foki szarej (1364) prowadzone będą za pomocą obserwacji lotniczych (Teilmann i in. 2010) wzdłuż całego polskiego wybrzeża oraz wzdłuż Ryfu Mew na Zatoce Puckiej (rysunek), a ponadto w wybranych okresach wykonana będzie seria zdjęć lotniczych. Zdjęcia lotnicze posłużą do weryfikacji miejsc występowania fok (haul out) oraz weryfikacji taksonomicznej poszczególnych osobników.

Więcej >