Logo graficzne - powrót do strony głównej

Program monitoringu

Liczba odwiedzin

Odsłon artykułów:
174981

Foka szara

Badania monitoringowe foki szarej (1364) prowadzone będą za pomocą obserwacji lotniczych (Teilmann i in. 2010) wzdłuż całego polskiego wybrzeża oraz wzdłuż Ryfu Mew na Zatoce Puckiej (rysunek), a ponadto w wybranych okresach wykonana będzie seria zdjęć lotniczych. Zdjęcia lotnicze posłużą do weryfikacji miejsc występowania fok (haul out) oraz weryfikacji taksonomicznej poszczególnych osobników.

 

Metodyka padań foki szarej dostępna jest po naciśnięciu na poniższy link

Metodyka badań - Foka szara pdf 1186KB

Mapa obszaru monitoringu foki szarej
Obszar objęty monitoringiem foki szarej