Logo graficzne - powrót do strony głównej

Program monitoringu

Liczba odwiedzin

Odsłon artykułów:
174977

Foka pospolita

Badania monitoringowe foki pospolitej (1165) prowadzone będą za pomocą obserwacji lotniczych (Teilmann i in. 2010) wzdłuż całego polskiego wybrzeża oraz wzdłuż Ryfu Mew na Zatoce Puckiej (rysunek), a ponadto w wybranych okresach wykonana będzie seria zdjęć lotniczych. Zdjęcia lotnicze posłużą do weryfikacji miejsc występowania fok (haul out) oraz weryfikacji taksonomicznej poszczególnych osobników.

Mapa obszaru objętego monitoringiem foki pospolitej
Obszar objęty monitoringiem foki pospolitej