Logo graficzne - powrót do strony głównej

Program monitoringu

Liczba odwiedzin

Odsłon artykułów:
174968

Foka obrączkowana

Badania monitoringowe foki obrączkowanej (1938) prowadzone będą za pomocą obserwacji lotniczych (Teilmann i in. 2010) wzdłuż całego polskiego wybrzeża oraz wzdłuż Ryfu Mew na Zatoce Puckiej (rysunek), a ponadto w wybranych okresach wykonana będzie seria zdjęć lotniczych. Zdjęcia lotnicze posłużą do weryfikacji miejsc występowania fok (haul out) oraz weryfikacji taksonomicznej poszczególnych osobników.

Mapa obszaru objętego monitoringiem foki obrączkowanej. Obszar objęty obserwacjami Foki obrączkowanej zaznaczono czerwona linią
Obszar objęty monitoringiem foki obrączkowanej