Logo graficzne - powrót do strony głównej

Program monitoringu

Liczba odwiedzin

Odsłon artykułów:
212496

Morświn

Monitoring morświna (1351) realizowany jest poprzez: (1) statyczny, pasywny monitoring akustyczny, przy pomocy urządzeń CPOD oraz (2) obserwacje lotnicze wykonywane wzdłuż wyznaczonych transektów, mające na celu stwierdzenie obecności młodych osobników w okresie rozrodu. Łącznie wystawionych jest dziesięć CPOD w dwóch lokalizacjach, na stanowisku Zatoka Pomorska i Ławica Stilo (rysunek).

 Mapa lokalizacji stacji CPOD do monitoringu morświnaLokalizacja stacji CPOD do monitoringu morświna

Urządzenia CPOD wystawione są na okres 24 miesięcy. Są one zawieszone w toni wodnej na wysokości 5 m nad dnem, przymocowane do niego za pomocą systemów kotwiczących. Serwis urządzeń polega na podjęciu urządzenia z wody, wymianie baterii i karty pamięci zawierającej dane (każdy CPOD posiada dwie karty w zestawie) lub na zgraniu danych z karty pamięci na pokładzie statku i umieszczeniu jej w urządzeniu, a następnie ponownym zanurzeniu urządzenia w wodzie. Pozyskane dane są analizowane przy użyciu oprogramowania dostarczonego przez ich producenta Chelonia Ltd (program cpod.exe). Określana jest liczba pozytywnych dni detekcji (PPD) oraz liczba pozytywnych minut detekcji (PPM) morświnów na wszystkich stacjach badawczych. 

Obserwacje lotnicze będą wykonane na 22 transektach, z czego 11 w rejonie Zatoki Pomorskiej i 11 w rejonie Ławicy Stilo.

 

Metodyka padań morświna dostępna jest po naciśnięciu na poniższy link

Metodyka badań - Morświn pdf 857KB