Logo graficzne - powrót do strony głównej

Program monitoringu

Liczba odwiedzin

Odsłon artykułów:
297960

III etap Projektu

W III etapie Projektu pn. „Pilotażowe wdrożenie monitoringu gatunków i siedlisk morskich w latach 2015-2018” zakończono badania terenowe oraz analizy laboratoryjne dla większości monitorowanych przedmiotów ochrony (gatunków i siedlisk). Pływający szary morświn
W przypadku gatunków ryb (ciosa, koza, różanka, piskorz), badania zostały powtórzone w innym terminie, zmieniono również lokalizację niektórych stacji. Zakończono badania migracji minogów na wszystkich stanowiskach oraz ocenę jakości ich siedlisk i mikrosiedlisk larw.
Zgodnie z planem monitoringu odbyły się loty obserwacyjne dla fok oraz morświna. Przez cały czas trwania III etapu Projektu rejestrowano również obecność morświnów za pomocą urządzeń akustycznych na Zatoce Pomorskiej i Ławicy Stilo. Rejestracja ta będzie kontynuowana w IV etapie projektu (do marca 2018 r.).
W III etapie Projektu rozpoczęto badania siedliska Duże, płytkie zatoki (1160) oraz kontynuowano monitoring siedliska Ujścia rzek, estuaria (1130).
W tym etapie rozpoczęto również prace nad oceną stanu gatunków i siedlisk morskich. Pod koniec etapu pozyskane dane monitoringowe zaczęły być wprowadzane do Systemu Informatycznego Monitoringu Gatunków i Siedlisk Morskich.