Logo graficzne - powrót do strony głównej
Foki szare
Morświn
Samiec foki szarej

Projekty 2020-2022

W latach 2020-2022 zrealizowano następujące projekty dotyczące monitoringu gatunków i siedlisk morskich:

  1. "Monitoring gatunków i siedlisk morskich w latach 2020-2022: część I - ssaki morskie - gatunki fok"
  2. "Monitoring gatunków i siedlisk morskich w latach 2020-2022: część II - minogi, ryby i siedliska morskie"
  3. "Monitoring gatunków i siedlisk morskich w latach 2020-2022: cześć III - ssaki morskie - morświn"*
  4. "Monitoring gatunków i siedlisk morskich w latach 2020-2022: monitoring morświna w 2022 roku"*

Wyniki monitoringu uzyskane w ramach wymienionych projektów znajdują się w zakładce "WYNIKI" https://morskiesiedliska.gios.gov.pl/pl/najwazniejsze-wyniki

*Informacje dotyczące wyników monitoringu morświna zostaną umieszczone na stronie w IV kwartale 2023 roku.