Logo graficzne - powrót do strony głównej

Ssaki - metodyki badań

Foka obrączkowana

Foka obrączkowana

Badania monitoringowe foki obrączkowanej (1938) prowadzone będą za pomocą obserwacji lotniczych (Teilmann i in. 2010) wzdłuż całego polskiego wybrzeża oraz wzdłuż Ryfu Mew na Zatoce Puckiej (rysunek), a ponadto w wybranych okresach wykonana będzie seria zdjęć lotniczych. Zdjęcia lotnicze posłużą do weryfikacji miejsc występowania fok (haul out) oraz weryfikacji taksonomicznej poszczególnych osobni…

Więcej >

Foka pospolita

Foka pospolita

Badania monitoringowe foki pospolitej (1165) prowadzone będą za pomocą obserwacji lotniczych (Teilmann i in. 2010) wzdłuż całego polskiego wybrzeża oraz wzdłuż Ryfu Mew na Zatoce Puckiej (rysunek), a ponadto w wybranych okresach wykonana będzie seria zdjęć lotniczych. Zdjęcia lotnicze posłużą do weryfikacji miejsc występowania fok (haul out) oraz weryfikacji taksonomicznej poszczególnych osobników…

Więcej >

Foka szara

Foka szara

Badania monitoringowe foki szarej (1364) prowadzone będą za pomocą obserwacji lotniczych (Teilmann i in. 2010) wzdłuż całego polskiego wybrzeża oraz wzdłuż Ryfu Mew na Zatoce Puckiej (rysunek), a ponadto w wybranych okresach wykonana będzie seria zdjęć lotniczych. Zdjęcia lotnicze posłużą do weryfikacji miejsc występowania fok (haul out) oraz weryfikacji taksonomicznej poszczególnych osobników.

Więcej >

Morświn

Morświn

Monitoring morświna (1351) realizowany jest poprzez: (1) statyczny, pasywny monitoring akustyczny, przy pomocy urządzeń CPOD oraz (2) obserwacje lotnicze wykonywane wzdłuż wyznaczonych transektów, mające na celu stwierdzenie obecności młodych osobników w okresie rozrodu. Łącznie wystawionych jest dziesięć CPOD w dwóch lokalizacjach, na stanowisku Zatoka Pomorska i Ławica Stilo (rysunek).

 Lokaliza…

Więcej >