Logo graficzne - powrót do strony głównej

Siedliska - metodyki badań

Skaliste i kamieniste dno morskie, rafy (1170)

Skaliste i kamieniste dno morskie, rafy (1170)

W ramach monitoringu siedliska Skaliste i kamieniste dno morskie, rafy (1170) badane są dwa komponenty środowiska biotycznego: makroglony oraz fauna poroślowa i fitofilna (Kruk-Dowgiałło i in. 2010).

Badaniami objęte są trzy stanowiska polskich obszarach morskich: głazowisko na Ławicy Słupskiej, głazowisko w rejonie miejscowości Rowy oraz próg podwodny u podnóża Klifu orłowskiego (rysunek).

Lokal…

Więcej >

Duża płytka zatoka (1160)

Duża płytka zatoka (1160)

W ramach monitoringu siedliska Duża płytka zatoka (1160) badane są trzy komponenty środowiska biotycznego: makrozoobentos, makrofity oraz ichtiofauna. W zakresie badań makrozoobentosu określa się skład taksonomiczny, liczebność i biomasę, zgodnie z przewodnikiem metodycznym (Kruk-Dowgiałło i in. 2010). Badania makrofitów obejmują: skład taksonomiczny i biomasę (Kruk-Dowgiałło i in. 2010). Badania…

Więcej >

Zalewy i jeziora przymorskie, laguny (1150)

 Zalewy i jeziora przymorskie, laguny (1150)

W ramach monitoringu siedliska Zalewy i jeziora przymorskie, laguny (1150) badane są wszystkie parametry, zgodnie z przewodnikiem metodycznym (Zalewska-Gałosz 2010).

Badaniami objęte jest osiem stanowisk siedliska Zalewy i jeziora przymorskie, laguny (1150): Zalew Szczeciński, Zalew Kamieński, jezioro Resko Przymorskie, jezioro Jamno, jezioro Bukowo, jezioro Gardno, jezioro Łebsko i Zalew Wiślany…

Więcej >

Ujścia rzek (1130)

Ujścia rzek (1130)

W ramach monitoringu siedliska Ujścia rzek, estuaria (1130) badane są: przekrój poprzeczny koryta rzeki w granicach siedliska zgodnie z przewodnikiem do ćwiczeń z hydrologii ogólnej (Bajkiewicz-Grabowska (2012), stan jakości wód, w tym: odczyn pH (metodą potencjometryczną), przezroczystość (zgodnie z normą PN-EN ISO 7072:2003), tlen rozpuszczony (metoda miareczkową, zgodnie z normą PN-EN 25813:199…

Więcej >

Piaszczyste ławice podmorskie (1110)

Piaszczyste ławice podmorskie (1110)

W ramach monitoringu siedliska Piaszczyste ławice podmorskie (1110) badane są dwa komponenty środowiska: makrozoobentos i chemia osadów dennych. W zakresie badań makrozoobentosu określa się skład taksonomiczny, liczebność i biomasę, zgodnie z przewodnikiem metodycznym (Kruk-Dowgiałło i in. 2010). W zakresie badań chemicznych osadów dennych analizuje się całkowity węgiel organiczny, fosfor całkowit…

Więcej >